B2B platforma ima za cilj direktno online umrežavanje privrednih subjekata, razmjenu informacija i predstavljanje aktivnosti kompanija kako bi se ostvarile nove poslovne konekcije i nove poslovne saradnje kako unutar granica BIH, tako i prekogranično. Online B2B susreti su namjenjeni prvenstveno kompanijama iz metalnog i drvnog sektora, te će datumi održavanja istih biti prethodno najavljeni.

IMPLEMENTIRANO OD STRANE: